Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksy na rok 2021 w Portalu Świadczeniodawcy

15 styczeń 2021

ŁOW NFZ informuje, że w dniu 15 stycznia 2021 r. zostały wysłane na Portal Świadczeniodawcy aneksy na rok 2021 w zakresach:

  • Leczenie szpitalne – programy lekowe 03/050
  • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 04/010
  • Leczenie stomatologiczne 07/10
  • Profilaktyczne programy zdrowotne 10/010

Aneksy te zostały wysłane do Państwa w wersji elektronicznej (eUmowy). Prosimy o elektroniczne podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji i odesłanie nam w/w aneksów za pomocą funkcjonalności udostępnionych w Portalu Świadczeniodawcy. Świadczeniodawców nie posiadających podpisu elektronicznego po pobraniu, wydrukowaniu oraz podpisaniu aneksu, prosimy o dostarczenie 1 egzemplarza w wersji papierowej do ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58.

Ścieżka do pobrania pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Pobierz
Ścieżka do zwrotu podpisanego pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Prześlij

Źródło: Dział Obsługi Umów