Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksy na rok 2021 w Portalu Świadczeniodawcy

14.01.2021

ŁOW NFZ informuje, że w dniu 14 stycznia 2021 r. zostały wysłane na Portal Świadczeniodawcy aneksy na rok 2021 w zakresach:

  • Leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) 03/080
  • Leczenie szpitalne – chemioterapia 03/030
  • Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne 03/010
  • Rehabilitacja lecznicza
  • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – koordynowana opieka nad kobietą w ciąży 11/060
  • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – dziecięca opieka koordynowana 11/070
  • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju 11/080

Aneksy te zostały wysłane do Państwa w wersji elektronicznej (eUmowy). Prosimy o elektroniczne podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji i odesłanie nam w/w aneksów za pomocą funkcjonalności udostępnionych w Portalu Świadczeniodawcy. Świadczeniodawców nie posiadających podpisu elektronicznego po pobraniu, wydrukowaniu oraz podpisaniu aneksu, prosimy o dostarczenie 1 egzemplarza w wersji papierowej do ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58.

 

Ścieżka do pobrania pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Pobierz
Ścieżka do zwrotu podpisanego pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Prześlij

 Źródło: Dział Obsługi Umów