Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podwyżki wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r.

04 styczeń 2021

Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przypomina, iż w związku z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r, o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532), udostępnione zostało Państwu narzędzie sprawozdawcze służące przekazaniu do NFZ liczby lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, oraz zbiorczo kwoty niezbędnej do zapewnienia im wzrostu wynagrodzeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Aby przekazać sprawozdanie do ŁOW NFZ należy w Portalu Świadczeniodawcy przejść do sekcji: „Umowy na realizacje świadczeń”, a następnie wybrać opcję „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów, ratowników medycznych itp.”

Datą końcową na przesłanie do NFZ powyższych informacji jest dzień 21 stycznia 2021 r.

Uwaga!
Powyższa funkcjonalność sprawozdawcza została uruchomiona dla świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych.

W wypadku wystąpienia wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:


• 42 275 48 84,
• 42 275 48 85,
• 42 275 41 54.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej