Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - wskaźniki

04 grudzień 2020

I poziom referencyjny – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. *  przekazujemy informację o wskaźnikach realizacji, w okresie kwiecień – wrzesień 2020 r., umów zawartych w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny.
Pliki do pobrania.

 

*w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285 z późn. zm. – załącznik nr 8, pkt 1 – ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny, Pozostałe wymagania, lp. 2).


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej