Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

22 wrzesień 2020

I poziom referencyjny– Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285 z późn. zm. – załącznik nr 8, pkt 1 – ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny, Pozostałe wymagania, lp. 2), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w załączeniu przekazuje informację o wskaźnikach realizacji umów zawartych w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny w okresie kwiecień – lipiec 2020 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej