Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Obowiązek sprawozdawczy

15 wrzesień 2020

Od 5 września 2020 roku przywrócony zostaje obowiązek sprawozdawczy wynikający z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Więcej informacji na stronie Centrali NFZ

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej