Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejki oczekujących (endoprotezoplastyka, usunięcie zaćmy, angioplastyka)

26.03.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu przypomina, że dnia 31 marca 2009 r. upływa termin uzupełniania i aktualizacji listy oczekujących na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych:

  • z endoprotezoplastyki narządu ruchu,
  • usunięcia zaćmy,
  • z angioplastyki

Po tym terminie, zostanie rozpoczęta wnikliwa analiza list oczekujących u poszczególnych świadczeniodawców pod względem:

  • prawidłowości wprowadzonych danych,
  • kolejności udzielania świadczeń i sposobu ich rozliczenia,
  • systematyczności dokonywania oceny kolejek oczekujących przez zespół oceniający
  • dokonywania zmiany terminów udzielenia świadczeń oraz skreśleń pacjentów z listy oczekujących
  • stanu aktualizacji danych przy statusie „osoba po terminie”
  • zgodności liczby osób oczekujących i czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń przekazywanych w komunikatach sprawozdawczych XML z raportami SZOI

W związku z licznymi pytaniami o sposób zamieszczania na listach oczekujących świadczeniobiorców, którym udzielono świadczeń w trybie nagłym lub zakwalifikowano jako przypadek „pilny” informujemy, że wyjaśnia to w sposób jednoznaczny Zarządzenie nr 14/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r.  zmieniające zarządzenie nr 93/2008/DSOZ z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

 

Zarządzenie Nr 14/2009/DSOZ weszło w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 marca 2009 r. i zawiera obowiązujący Załącznik „Zasady prowadzenia listy oczekujących z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia”