Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość danych dotyczących liczby etatów ratowników medycznych do ŁOW NFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.

03 styczeń 2020

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż 28 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 1629).
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż na podstawie § 1 ust. 1 pkt a) w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia Świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne zobowiązani są do przekazania w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 14 stycznia 2020 r. informacji o liczbie etatów lub równoważników etatów ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych oraz pielęgniarek systemu, określonych w powyższym rozporządzeniu.

Powyższe informacje świadczeniodawca winien przedstawić od 01.01.2020 r. do 14.01.2020 r. za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy. Funkcjonalność jest dostępna w zakładce „Umowy na realizacje świadczeń”, następnie „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów…”. W następnej kolejności w sekcji „Dodawanie nowego wniosku” należy wybrać umowę dla której chcecie Państwo stworzyć wniosek z informacją, a następnie określić dla niego odpowiednią akcję (w tym przypadku „01.01.2020–14.01.2020 zobowiązanie ratowników medycznych”. Klawiszem „Dodaj” tworzy się nowy wniosek, który pojawia się na liście u dołu ekranu. Dla danego wniosku klawiszem „Szczegóły” przechodzimy do okna dodawania personelu i przekazania gotowego wniosku do ŁOW NFZ.


Kontakt:
• 42 275 41 54
• 42 275 48 85
• 42 275 48 84
• 42 275 48 81

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej