Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana zarządzeń Prezesa NFZ

16 październik 2019

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeń:

  • nr 131/2019/DSOZ z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne,
  • nr 133/2019/DSOZ z dnia 1 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką,
  • nr 134/2019/DGL z dnia 1 października 2019 r. oraz nr 140/2019/DGL z dnia 9 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe,
  • nr 137/2019/DGL z dnia 8 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów: od dnia 17 października 2019 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (42 275 40 66; 42 275 40 11).

Źródło: Dział Obsługi Umów