Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana zarządzeń Prezesa NFZ

14 październik 2019

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeń:


1. nr 132/2019/DSOZ z dnia 1 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne),


2. nr 130/2019/DSOZ z dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”


ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów: od dnia 14 października 2019 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (42 275 40 66; 42 275 40 11).

 

Źródło: Dział Obsługi Umów