Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 34) Świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne lub Ratownictwo medyczne zobowiązani są do przekazania w terminie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 14 lipca 2019 r. informacji o liczbie etatów lub równoważników etatów ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych oraz pielęgniarek systemu, określonych w powyższym rozporządzeniu. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z przedmiotowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r.

Aby przekazać sprawozdanie do ŁOW NFZ należy w Portalu Świadczeniodawcy przejść do zakładki: „Umowy na realizacje świadczeń” następnie do opcji: „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów, ratowników medycznych itp.”. W następnej kolejności w sekcji „Dodawanie nowego wniosku” należy wybrać umowę dla której chcecie Państwo stworzyć wniosek z informacją, a następnie określić dla niego odpowiednią akcję (w tym przypadku „01.07.2019–15.07.2019 zobowiązanie ratowników medycznych”. Klawiszem „Dodaj” tworzy się nowy wniosek, który pojawia się na liście u dołu ekranu. Dla danego wniosku klawiszem „Szczegóły” przechodzimy do okna dodawania personelu i przekazania gotowego wniosku do ŁOW NFZ.

Kontakt:

•    42 275 41 54
•    42 275 48 85
•    42 275 48 84
•    42 275 48 81

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej