Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT - raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu LSZ

31 maj 2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:„Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora”

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 6 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji na stronie AOTMiT

Źródło: Centrala NFZ