Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Bezlimitowe finansowanie B18G - Usunięcie zaćmy

15 kwiecień 2019

Zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne ulegają zmianie zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, realizowanych od dnia 1 kwietnia 2019 r., w zakresach: okulistyka – hospitalizacja B18G, B19G, okulistyka - hospitalizacja planowa B18G, B19G, okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia B18G, B19G.

Zgodnie z zapisami zarządzenia – jeżeli wartość wykonanych świadczeń w ramach wyżej wymienionych produktów przekroczy kwotę zobowiązania oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania - zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwoty zobowiązań z tytułu realizacji świadczeń we właściwych ze względu na realizację zakresach oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy.

Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantuje zwiększenie kontraktów placówek raz na kwartał, adekwatnie do wartości wykonanych świadczeń.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej