Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przesyłanie danych we wnioskach o aneks do umowy oraz sposób ewidencji harmonogramów

26 luty 2019

W związku z przypadkami składania wniosków o aneks do umowy, w których zawarte są dane o zmianach w potencjale starszych niż data przekazania wniosku o aneks, przypominamy, że działania takie naruszają § 6 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1146). W związku z powyższym zapisem zmiany wymagają zgłoszenia do Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo – w przypadkach losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

 

Informujemy, że w przypadku złożenia przez Świadczeniodawcę wniosku o aneks do umowy zawierającego zmiany w potencjale starsze niż data przekazania wniosku, Narodowy Fundusz Zdrowia działając na podstawie § 29 i § 30ust. 1 pkt 3 lit. e) Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uprawniony jest do nałożenia kary umownej.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że wprowadzając zmiany w harmonogramach pracy personelu na Portalu Potencjału (a następnie zmiany te przenoszą Państwo do wniosku o aneks do umowy) prosimy o wydzielanie okresów dostępności w których okres dostępności wynosi minimalnie tydzień (pierwszy dzień okresu to poniedziałek) lub jego wielokrotność.
Przykładowo, jeżeli dana osoba pracuje w poniedziałki, środy i piątki, a w danym tygodniu jest nieobecna w pracy w środę, aby wykazać nieobecność prosimy o wydzielenie okresu od poniedziałku do niedzieli (zawierającego informacje o pracy tej osoby w danym tygodniu tylko w poniedziałek i piątek). Niepoprawne jest w powyższym przypadku kończenie dotychczasowego okresu zatrudnienia na wtorku i rozpoczynanie kolejnego od czwartku. Przesłana w taki sposób informacja może zostać odrzucona przez osobę weryfikującą.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej