Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną oraz fizjoterapię domową po 1 stycznia 2019 r.

18 luty 2019

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż z dniem 1.01.2019 r. zmieniły się zasady kierowania pacjentów na fizjoterapię ambulatoryjną oraz fizjoterapię domową.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U.2018 poz. 2396). Zapoznanie się z treścią w/w aktu prawnego pozwoli uniknąć ewentualnych błędów przy wystawianiu skierowań na fizjoterapię.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż sposób realizacji świadczeń rehabilitacji leczniczej określa Zarządzenie nr 13/2019/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń-leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Źródło: WŚOZ