Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – UMOWY 2019 r.

14 grudzień 2018

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza niezwłocznie (nie później niż do 31 grudnia 2018 r.) świadczeniodawców do podpisywania aneksów do umów na 2019 r. w rodzaju:

  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Wydawanie aneksów rozpoczniemy od dnia 14 grudnia 2018 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (tel. 42 275 40 11; 42 275 49 77; 42 275 40 66).  Aneksów nie wysyłamy pocztą!

 

Zapraszamy po w/w aneksy również w dniu 15.12.2018 r. (sobota) w godz. 8-16.

 

Źródło: Dział Obsługi Umów