Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na rok 2019 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

11 grudzień 2018

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ podjął decyzję o aneksowaniu umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) do dnia 31 grudnia 2019 r.

W najbliższym czasie przedstawiona zostanie propozycja planów rzeczowo-finansowych dotycząca okresu od 1.01.2019 r. do 30.09.2019 r.

Okres rozliczeniowy pozostaje niezmienny tj. od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.

Przedstawiony sposób finansowania ma na celu efektywne wykorzystanie środków finansowych będących w dyspozycji ŁOW NFZ w IV kwartale.

Źródło: WŚOZ