Informujemy, że w dniu 06.11.2018r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał Zarządzenie Nr 115/2018/DEF w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Ministerstwo Zdrowia przekazało do Narodowego Funduszu Zdrowia 50 milionów złotych przeznaczonych na zakup sprzętu, oprogramowania i  szkoleń. Łódzki OW NFZ otrzymał z tej kwoty 4 125 000 zł.

Zapraszamy świadczeniodawców posiadających umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna do składania wniosków w ww. zakresie. Wniosek o udzielenie dofinansowania wraz z wymienionymi w zarządzeniu dokumentami należy złożyć do 15 grudnia 2018 r. 

Źródło: WŚOZ