Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – przedłużenie umów do 31.12.2019 r.

05.11.2018

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza niezwłocznie świadczeniodawców do podpisania porozumienia dot. przedłużenia okresu obowiązywania umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Zawieranie porozumień rozpoczniemy od dnia 5 listopada 2018  r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (tel. 42 275 49 28; 42 275 49 70; 42 275 40 11)

Źródło: Dział Obsługi Umów