Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczanie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położone w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

25 wrzesień 2018

Wydział Ekonomiczno-Finansowy ŁOW NFZ przypomina, iż w celu rozliczenia kwot na zwiększenie finansowania świadczeń, o których mowa w § 4 w ust. 6 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 października 2015r. za miesiąc wrzesień 2018r., świadczeniodawcy zobowiązani są do przedstawienia faktur wraz z:

  • załącznikiem nr 2 a do Zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 grudnia 2017 roku
  • załącznikiem nr 6 do umowy POZ (załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa NFZ   z dnia 15 grudnia 2017 roku,

oraz zawartego porozumienia lub pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków o których mowa w § 2 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia lub w sposób, o którym mowa w § 2 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Jednocześnie informujemy, iż za kolejne miesiące rozliczeniowe należy co miesiąc przedstawiać faktury wraz z załącznikiem nr 6 do umowy POZ (załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 grudnia 2017 roku.

Źródło: WEF