Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja o liczbie pielęgniarek i położnych - termin i sposób przekazania danych - konieczność ponownego przekazania informacji

11 wrzesień 2018

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 01-09-2018r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29-08-2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2018.1681). Na podstawie § 2 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia Świadczeniodawca ma obowiązek ponownego przekazania informacji na temat liczby etatów albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych, wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu wg stanu na dzień 1 sierpnia 2018 roku. Obowiązek ten dotyczy wszystkich Świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne, (bez względu na okoliczność, czy złożyli już wcześniej przedmiotową informację w okresie 01-14 sierpnia 2018r. i czy otrzymali już stosowne aneksy do umów).Powyższy obowiązek dotyczy również po raz pierwszy Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna. Świadczeniodawcy zobligowani są do przekazania informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, tj. do dnia 15 września 2018r.

 

Funkcjonalność „Zgłoszenie liczby etatów dla pielęgniarek i położnych w podziale na formy zatrudnienia” znajduje się w Portalu Świadczeniodawcy w dziale Umowy na realizację świadczeń”.

Instrukcja działania w/w funkcjonalności znajduje się w ogólnej instrukcji Portalu Świadczeniodawcy na stronie 156 dostępnej na http://aplikacje.nfz-lodz.pl/

Kontakt:

  • 42 275 48 81;
  • 42 275 48 84

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej