Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – przedłużenie umów do 31.12.2018 r.

07 czerwiec 2018

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 r., porozumień dot. przedłużenia okresu obowiązywania umów oraz planu rzeczowo – finansowego na II półrocze 2018 r.

Zawieranie porozumień/aneksów rozpoczniemy od dnia 11 czerwca 2018  r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (tel. 42 275 49 77; 42 275 49 70; 42 275 40 11)

Źródło: Dział Obsługi Umów