Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przesunięcia środków finansowych

06 czerwiec 2018

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że przesunięcia środków finansowych dotyczące umów wygasających z ostatnim dniem miesiąca, należy składać do 15 – go dnia miesiąca, w którym wygasają. W przypadku umów wygasających w trakcie trwania miesiąca, wniosek o przesunięcia należy złożyć co najmniej 14 dni przed datą zakończenia umowy.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o przesunięcia środków finansowych w ramach umów trwających należy składać zgodnie z § 20 i § 21 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tj. nie później niż 30 dni po upływie kwartału kalendarzowego.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej