Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Program szczepień przeciwko grypie sezonowej

23.04.2018

Łódzki Urząd Marszałkowski zaprasza świadczeniodawców do udziału w konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego”.

Przedmiot konkursu obejmuje realizację „Programu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego”, który oferuje: badanie kwalifikacyjne do szczepienia oraz szczepienia przeciwko grypie. Ponadto, każdy uczestnik Programu uzyska informacje w postaci ulotki/ broszury przekazanej przez lekarza podczas badania kwalifikującego do szczepienia, na temat grypy, w tym postępowania w przypadku zakażenia grypą oraz możliwych sposobów unikania choroby. Szczegółowy sposób realizacji Programu określa treść „Programu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego”.

Populacja objęta badaniem to pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego (według lokalizacji podmiotu a nie zamieszkania danej osoby): personel medyczny niezależnie od specjalizacji i personel administracyjny.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego.