Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania 05-18-000088/RTM/16/1/10/15/02 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne rejonie operacyjnym 10/15 (Łask)

07 luty 2018

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Zarządzeniem Dyrektora Nr 41/18 z dnia 7 lutego 2018 r. termin ogłoszenia  rozstrzygnięcia postępowania 05-18-000088/RTM/16/1/10/15/02 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na obszarze rejonu operacyjnego 10/15 (Łask) został przedłużony do dnia 9 lutego 2018 roku

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych