Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawdzenie dotyczące personelu wykonującego procedury zabiegowe

16 styczeń 2018

W związku z występującymi trudnościami w zakresie przekazywania w danych sprawozdawczych o zrealizowanych świadczeniach informacji o personelu wykonującym procedury zabiegowe, raporty statystyczne zawierające nieprawidłowości w tym zakresie, przekazywane komunikatem SWIAD, dotyczące świadczeń zrealizowanych w czwartym kwartale 2017 roku, oznaczone zostaną OSTRZEŻENIEM.

Braki wskazania personelu realizującego procedury zabiegowe w raportach statystycznych dotyczących świadczeń zakończonych po dniu 1 stycznia 2018 roku, zweryfikowane sprawdzeniem 51301009 – sprawdzenie wymagalności podania danych dotyczących osoby kierującej wykonaniem operacji albo zabiegu (personel-proc), zostaną oznaczone błędem KRYTYCZNYM, a tym samym nie będą umożliwiały rozliczenia finansowego w bieżącym i kolejnych okresach rozliczeniowych.

Świadczenia te, nie będą także stanowiły podstawy do wyznaczenia finansowania świadczeń w ramach powszechnego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Źródło: Wydział świadczeń opieki zdrowotnej