Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenie miesiąca stycznia 2009 r.

27 styczeń 2009

W związku z komunikatem Centrali NFZ w sprawie braku możliwości sprawozdawania do dnia 31 stycznia 2009 r. świadczeń w ramach realizacji umów zawartych na rok 2009 oraz późnym zakończeniem postępowań konkursowych, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż rozliczenie przez świadczeniodawców miesiąca stycznia 2009r. będzie odbywać się w sposób uproszczony tj. bez konieczności przesyłania danych elektronicznych.

 Warunkiem złożenia rachunku/faktury VAT za m-c styczeń jest podpisanie umowy na 2009 r. Rachunki/faktury VAT prosimy składać wraz z załącznikiem „Raport statystyczny”, w którym ilość, cena i wartość do zapłaty na poszczególne zakresy nie może być wyższa od faktycznie zrealizowanych świadczeń medycznych oraz wartości umowy za styczeń 2009r.

Uzupełnienie danych elektronicznych musi nastąpić najpóźniej do dnia 25.02.2009r.

W przypadku niedotrzymania ww. terminu, rozliczenie kolejnego miesiąca nie będzie możliwe.

Komunikat nie dotyczy rodzaju świadczeń – Podstawowa Opieka Zdrowotna