Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenia świadczeń z tytułu OC upływa 31 stycznia 2009 roku

22.01.2009

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 06.01.2008 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina o składaniu faktur za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone osobom poszkodowanym na skutek zdarzeń zaistniałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych finansowanych ze środków OC.

 

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzonych ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. nr 225, poz. 1486) ostateczny termin złożenia faktur upływa 31 stycznia 2009 r., a termin ich zapłaty 14 lutego 2009 r.

 

Faktury złożone po 31 stycznia 2009 r. z przyczyn formalnych nie będą mogły być rozliczone.

 

Niezależnie od otrzymanych wykazów świadczeń wytypowanych przez Oddział i podlegających rozliczeniu z tytułu OC, świadczeniodawcy proszeni są o zaznaczanie w sprawozdawczości „zapytania o możliwość rozliczenia tytułu OC” tych świadczeń, które nie zostały dotychczas uwzględnione w wykazach, a udzielone były osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji medycznej.

 

Tel. kontaktowe:

(0-42)  275-48-55

(0-42)  275-48-58