Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Umowy na 2009 w rodzaju: Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

21.01.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza do podpisywania umów na 2009 rok  w rodzaju:

Zaopatrzenie w wybory medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

 

Odbiór umów odbywać się będzie w:

w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 218 (II piętro) od dnia 22 stycznia 2009 roku.