Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Postępowania konkursowe – dwa lub więcej zakresów w jednej komórce

06.07.2017


ŁOW NFZ przypomina, że w przypadku wskazywania jednego miejsca udzielania świadczeń do realizacji więcej niż jednego zakresu świadczeń należy pamiętać o konieczności umieszczenia w ofertach rozdzielnego harmonogramu pracy komórki organizacyjnej i zatrudnionego w niej personelu.

W Portalu Potencjału w komórce organizacyjnej ewidencjonuje się cały personel i zasoby wykorzystywane w pełnej rozpiętości pracy komórki. Po zaimportowaniu profilu potencjału zawierającego tą komórkę do aplikacji ofertowej i rozpoczęciu przygotowywania w niej oferty na zakres świadczeń należy pamiętać o ewentualnej konieczności ograniczenia z poziomu aplikacji ofertowej harmonogramów pracy personelu i harmonogramu pracy komórki organizacyjnej. Harmonogram pracy komórki powinien być dostosowany do deklarowanej pracy komórki w danym zakresie świadczeń.

Aplikacja ofertowa umożliwia też całkowite usunięcie z przygotowywanej oferty zaimportowanych z profilem potencjału osób lub sprzętu.

W przypadku przedstawienia do oferty (a potem przepisania do umowy) części potencjału komórki wykazywanego w Portalu Potencjału, należy pamiętać że w chwili generowania Wniosku o aneks do umowy automatyczny proces w tle przeniesie do takiego punktu umowy pełny stan potencjału komórki. Po każdym skorzystaniu z opcji automatycznej generacji wniosku trzeba wtedy każdorazowo edytować utworzony wniosek i ograniczać zawarte w nim elementy potencjału. Alternatywą dla tych operacji jest ręczne tworzenie wniosku o aneks do umowy, poprzez skorzystanie z opcji „Dodaj zgłoszenie zmian do umowy”.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej