Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ogłoszenie w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

26.06.2017

 

Ogłoszenie
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozpoczęcie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS.

W preselekcji mogą uczestniczyć świadczeniodawcy, którzy:

 1. mają zawartą umowę z Funduszem na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej co najmniej w zakresie: świadczenia lekarza poz;
 2. posiadają od 2 500 do 10 000 świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarzy poz w miejscu udzielania świadczeń;
   /dopuszcza się możliwość wzięcia udziału mniejszych jednostek, które obejmują opieką nie mniej niż 2 200 świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarza poz oraz większych jednostek z nie więcej niż 20 000 świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarzy poz w miejscu udzielania świadczeń/;
 3. zapewniają elektroniczną rejestrację wykonanych świadczeń;
 4. prowadzą terminarz wizyt w wersji elektronicznej;
 5. zapewniają dostęp do badań diagnostycznych i laboratoryjnych;
 6. wezmą udział w procesie aplikowania o granty na dofinansowanie pilotażu ze środków EFS, których dysponentem będzie NFZ.

Świadczeniodawcy biorący udział w preselekcji deklarują, że na etapie realizacji pilotażu POZ PLUS:

1. zapewnią dostęp (udokumentowana współpraca) dla świadczeniobiorców objętych programem zarządzania chorobą, o którym mowa w załączniku nr 1 do Ogłoszenia, do konsultacji specjalisty w dziedzinach:

 • diabetologii
 • endokrynologii
 • kardiologii
 • neurologii
 • pulmonologii
 • ortopedii

2. zapewnią dostęp (udokumentowana współpraca) do świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów objętych programem zarządzania chorobą w zespołach bólowych kręgosłupa i zmian zwyrodnieniowych stawów obwodowych;
3. opracują regulamin organizacyjny opisujący m.in.:

 1. sposób koordynacji opieki medycznej w zakresie świadczeń będących przedmiotem pilotażu;
 2. kompetencje i zadania personelu medycznego zespołu POZ PLUS: lekarzy rodzinnych/POZ, konsultujących specjalistów, pielęgniarek, położnych, edukatora zdrowotnego (np. dietetyka, psychologa, asystenta zdrowia), fizjoterapeuty i in. oraz zasady współpracy pomiędzy nimi;
 3. możliwości wzajemnego komunikowania się osób udzielających świadczeń w procesie opieki, w tym wymiany informacji o zdarzeniach medycznych i dokumentacji medycznej, w oparciu o system informatyczny, wymiany danych o zdarzeniach medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM);
 4. przekazywanie pacjentom informacji o zasadach funkcjonowania POZ PLUS;
 5. sposób monitorowania jakości opieki oraz nadzoru udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach POZ PLUS.

Powyższe warunki dotyczą miejsca udzielania świadczeń. Świadczeniodawca może zgłosić do pilotażu POZ PLUS kilka miejsc udzielania świadczeń pod warunkiem, że dla każdego z nich są spełnione powyższe wymagania.

Warunkiem wzięcia udziału w preselekcji jest wypełnienie ankiety (odrębnie dla każdego z miejsc udzielania świadczeń) udostępnionej w wersji elektronicznej w Portalach Świadczeniodawcy.

Zatwierdzenie wypełnionej ankiety jest równoznaczne z jej przekazaniem do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wzór formularza ankiety preselekcji stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Preselekcja zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem preselekcji, stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Udział w preselekcji nie oznacza gwarancji zawarcia umowy z NFZ na realizację pilotażu POZ PLUS.

Harmonogram preselekcji

 1. Termin udostępnienia ankiet przezNFZ: 26 czerwca 2017 r.
 2. Termin przekazywania ankiet przez świadczeniodawców: do 14 lipca 2017 r.
 3. Ogłoszenie wyników preselekcji na stronie internetowej Centrali NFZ 24 lipca 2017 r.

Spis załączników

 1. Opis programu pilotażowego POZ PLUS.
 2. Wzór ankiety.
 3. Regulamin preselekcji.

Kontakt
 W sprawie pytań dotyczących preselekcji prosimy o kontakt (22) 572 64 62 lub adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Źródło: Centrala NFZ