Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zasady wyznaczania wizyt do lekarzy POZ

30.03.2017

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta świadczenie lekarza POZ powinno być udzielone w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy, natomiast w innych przypadkach w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Tak więc, prowadzenie zapisów do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyłącznie w dniu wizyty (bez możliwości wyznaczenia wizyty z kilkudniowym wyprzedzeniem) nie jest prawidłowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.86 j.t. )

Źródło: Dział Obsługi Świadczeniobiorców ŁOW NFZ