Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne - składanie wniosków

27.03.2017

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, którym umowy wygasają z dniem 30 czerwca 2017 r. do składania wniosków o zawarcie umów w ww. rodzaju od dnia 1.07.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.

Szczegółowe dane (w tym termin składania wniosków) zostały Państwu przekazane za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu i w przypadku woli kontynuowania umowy złożenie wniosków w wyznaczonym terminie.

 

Źródło: WŚOZ