Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - zarządzenie nr 122/2016/DSOZ

21 grudzień 2016
W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 122/2016/DSOZ z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:
podstawowa opieka zdrowotna

Odbiór aneksów od dnia 21 grudnia 2016 r. odbywać się będzie:
  • w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów tel. kont. 42 275 49 77, 42 275 40 11
  • we właściwych miejscowo Delegaturach
    • umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3; tel. 42 275 41 30
    • umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 35
    • umowy zaczynające się od cyfr 054 w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 15 tel. 42 2754115


Źródło: Dział Obsługi Umów