Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiany w potencjale 2016/2017.

01 grudzień 2016

Powołując się na komunikat z dnia 18.11.2016 r. opublikowany na stronie ŁOW NFZ dotyczącego „Aneksowanie umów na rok 2017 – weryfikacja danych potencjału w Portalu Potencjału” Łódzki Oddział NFZ informuje, że wnioski „zgłoszenia zmian do umów” (dotyczących potencjału tj. harmonogramy, zasoby, personel), które zostaną przekazane do Oddziału do dnia 6 grudnia 2016 roku włącznie znajdą odzwierciedlenie w umowach na 2017 rok.

Zmiany zgłoszone we wnioskach przekazanych do ŁOW NFZ po 6 grudnia 2016 roku dotyczące również potencjału występującego w umowach na rok 2017, będzie konieczność przekazania ich ponownie w roku 2017 z chwilą pojawienia się możliwości składania wniosków do umów na rok 2017.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej