Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ostateczny termin rozliczenia świadczeń z tytułu OC

06.01.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzonych ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. nr 225, poz.1486) ostateczny termin złożenia faktur za świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków OC, udzielone osobom poszkodowanym na skutek zdarzeń zaistniałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych upływa w dniu 31 stycznia 2009 roku.

 

Faktury złożone po tym terminie nie będą podlegały rozliczeniu.

 

W związku z powyższym prosimy o zaznaczanie w raportach statystycznych „Zapytania o możliwość rozliczenia tytułu OC” świadczeń na rzecz osób poszkodowanych.

 

Tel. kontaktowe:

 0-42 275-48-55

 0-42 275-48-58