Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Produkty zweryfikowane negatywnie w postępowaniu o zawarcie umowy w rodzaju: ZPO 2009

05 styczeń 2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu wykaz produktów handlowych zweryfiowanych negatywnie w trakcie w postępowania o zawarcie umów na 2009 r. w rodzaju: Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.