Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zasady udzielania świadczeń kobietom pomiędzy 21 tygodniem ciąży z letalną wadą płodu a 6 tygodniem połogu

19.09.2016

W związku z wejściem w życie dnia 1 lipca 2016 r. zarządzenia Nr 48/2016/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniającym niektóre zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu, Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina świadczeniodawcom udzielającym świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne: położnictwo i ginekologia, że mają możliwość wystawienia kobietom po 21 tygodniu ciąży z wadami płodu do 6 tygodnia po porodzie, zgodnego ze wzorem określonym w przedmiotowym zarządzeniu, skierowania w trybie pilnym do poradni zdrowia psychicznego lub poradni psychologicznej oraz położnej.


Jednocześnie, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych oraz świadczenia psychologiczne, że  przypadku porad psychologicznych diagnostycznych, porad psychologicznych, porad lekarskich diagnostycznych, porad lekarskich terapeutycznych, wizyt/porad domowych/środowiskowych realizowanych przez lekarza lub psychologa, udzielonych na podstawie skierowania z oddziału położniczo-ginekologicznego kobietom w ciąży z wadą płodu, istnieje możliwość sprawozdania i rozliczenia tych świadczeń poprzez następujące produkty rozliczeniowe udostępnione w Centralnych Zasobach Słownikowych:

 • 5.15.22.0000026 porada lekarska diagnostyczna (w przypadku kobiety w ciąży z wadą letalną płodu)
  – ze współczynnikiem 1,5
 • 5.15.22.0000027 porada lekarska terapeutyczna (w przypadku kobiety w ciąży z wadą letalną płodu)
  – ze współczynnikiem 1,5
 • 5.15.22.0000028 porada psychologiczna diagnostyczna (w przypadku kobiety w ciąży z wadą letalną płodu)
  – ze współczynnikiem 1,5               
 • 5.15.22.0000029 porada psychologiczna (w przypadku kobiety w ciąży z wadą letalną płodu)
  – ze współczynnikiem 1,5
 • 5.15.22.0000030 wizyta / porada domowa/ środowiskowa (w przypadku kobiety w ciąży z wadą letalną płodu)
  – ze współczynnikiem 1,5


Narodowy Fundusz Zdrowia informuje także, że położne udzielające świadczeń w ramach umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, mogą rozliczać wizyty zrealizowane na rzecz kobiet w ciąży z wadami płodu oraz w połogu na podstawie skierowania z współczynnikiem korygującym o wartości 1,5.

Źródło: Centrala NFZ