Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie sygnatur umów obowiązujących od 1 stycznia 2009 roku

30.12.2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Świadczeniodawcy, którzy posiadają umowę do końca 2008 roku i zostali wybrani w postępowaniach poprzedzających zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2009 roku – mogą posługiwać się do końca stycznia 2009 roku dotychczasowymi sygnaturami umów z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Lista nowych sygnatur dla wszystkich świadczeniodawców, którzy zostali wybrani w postępowaniach poprzedzających zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2009 roku zostanie wkrótce opublikowana na stronie internetowej.