Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozstrzygnięcie postepowania o zawarcie umów w rodzaju ZPO

31.12.2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o pozytywnym zaopiniowaniu wniosków świadczeniodawców wymienionych w załączniku.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 5.01.2009 r. zostanie opublikowny komunikat z listą świadczeniodawców, którym w trakcie merytorycznej oceny wniosku, zostały usunięte produkty. Pozytywna ocena powyższych wniosków skutkować będzie podpisaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2009 roku.