Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zgłoszenie liczby etatów dla pielęgniarek i położnych

01 sierpień 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28.07.2016 r. „Wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych” ŁOW NFZ informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy udostępnione zostało narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy[1]  i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.

Powyższe informacje świadczeniodawcy sporządzą według stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r.

Termin końca przyjmowania sprawozdań, ze względu na niedzielę (14 sierpnia) oraz dzień świąteczny (15 sierpnia), określony został przez ŁOW NFZ na dzień 16 sierpnia 2016 r.

Aby przesłać ww. informacje do ŁOW NFZ należy zalogować się na Portal Świadczeniodawcy, otworzyć sekcję „Umowy na realizacje świadczeń” używając przycisku „pokaż więcej” , a następnie uruchomić aplikację „Zgłoszenie liczby etatów dla pielęgniarek i położnych”.

Po uruchomieniu aplikacji należy przekazać wykaz pielęgniarek i położnych  realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w ramach załączonych w aplikacji umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przy uzupełnianiu wymiaru etatu należy pamiętać o uwzględnieniu takiej części etatu pracownika w jakiej wykonywane są przez niego świadczenia opieki zdrowotnej.

Po uzupełnieniu ww. informacji należy je przesłać do ŁOW NFZ za pomocą przycisku „Przekaż do OWNFZ”.

Przypominamy, że w dziale Portale ŁOW NFZ na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ znajdują się instrukcje obsługi poszczególnych aplikacji udostępnianych przez NFZ, w tym Portalu Świadczeniodawcy. W instrukcji tej od strony 146 rozpoczyna się opis obsługi Zgłoszenia liczby etatów dla pielęgniarek i położnych. Opis zawiera również specyfikację pliku w formacie CSV służącego do zbiorczego importu danych do Zgłoszenia. Bezpośredni dostęp do instrukcji – Instrukcja Portal Świadczeniodawcy.          

Kontakt: 42 275 41 54, 42 275 48 84


[1] Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.)

Źródło:Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej