Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów w rodzaju: POZ – zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ

21 lipiec 2016

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

podstawowa opieka zdrowotna

Odbiór aneksów odbywać się będzie od dnia 21 lipca 2016 r.:

 • umowy zaczynające się od cyfr 051 - w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi,
  ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów; tel. 42 275 49 77
 • umowy zaczynające się od cyfr 052 - w Delegaturze w Sieradzu,
  pl. Wojewódzki 3; tel. 42 275 41 30
 • umowy zaczynające się od cyfr 053 - w Delegaturze w Skierniewicach,
  ul. Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 35
 • umowy zaczynające się od cyfr 054 - w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim,
  al. Armii Krajowej 15 tel. 42 275 41 15
 • umowy zaczynające się od cyfr 055 - w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi,
  ul. Kopcińskiego 58, III piętro Wydział ds. Służb Mundurowych, tel. 42 275 48 54

Źródło: Dział Obsługi Umów