Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawców realizujących program profilakt. chorób odtytoniowych i profilaktyki gruźlicy

29.12.2008

ŁOW NFZ ponownie wzywa niżej wykazanych świadczeniodawców do pilnego uzupełnienia kodów efektów za okres lipiec -grudzień 2008 r., które zgodnie z Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 22/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 5 do umowy POZ, stanowiącej załącznik nr 19 do zarządzenia nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 września 2007 r. z późn. zm. powinny być comiesięcznie wykazywane w danych z realizacji świadczeń z zakresu profilaktyki chorób odtytoniowych i gruźlicy.
ŁOW NFZ wyznacza ostateczny termin uzupełnienia danych w otwartym formacie XML na dzień 7. 01. 2009 r.

 

 

Świadczeniodawca

01.0010.094.11-ilość świadczeń

01.0010.095.11-ilość świadczeń

120303

1

1

210048

5

3

210119

61

1

210126

15

6

210134

8

16

210196

1

14

210197

1

11

210486

 

5

220063

 

5

230002

13

14

230015

 

2

240174

145

 

240228

2

1

 

 

 oraz

 

kod świadczeniodawcy

kod zakresu

Ilość świadczeń

kod świadczeniodawcy

kod zakresu

Ilość świadczeń

110020

01.0032.145.11

10

210485

01.0032.145.11

2

110022

01.0032.145.11

22

210488

01.0032.145.11

9

110029

01.0032.145.11

28

220024

01.0032.145.11

12

110053

01.0032.145.11

13

220032

01.0032.145.11

7

110055

01.0032.145.11

2

220044

01.0032.145.11

196

110083

01.0032.145.11

72

220060

01.0032.145.11

5

110103

01.0032.145.11

1

220061

01.0032.145.11

12

120003

01.0032.145.11

76

220144

01.0032.145.11

6

120046

01.0032.145.11

135

220166

01.0032.145.11

63

120164

01.0032.145.11

86

220168

01.0032.145.11

26

120173

01.0032.145.11

2

220257

01.0032.145.11

782

120219

01.0032.145.11

176

230002

01.0032.145.11

101

120263

01.0032.145.11

4

230015

01.0032.145.11

10

120303

01.0032.145.11

89

230022

01.0032.145.11

33

120304

01.0032.145.11

24

230094

01.0032.145.11

2

120306

01.0032.145.11

15

230130

01.0032.145.11

2

210035

01.0032.145.11

4

240002

01.0032.145.11

24

210044

01.0032.145.11

1

240003

01.0032.145.11

112

210048

01.0032.145.11

11

240005

01.0032.145.11

4

210052

01.0032.145.11

16

240010

01.0032.145.11

2

210126

01.0032.145.11

21

240015

01.0032.145.11

8

210131

01.0032.145.11

44

240032

01.0032.145.11

52

210134

01.0032.145.11

50

240092

01.0032.145.11

417

210176

01.0032.145.11

1

240099

01.0032.145.11

9

210196

01.0032.145.11

422

240111

01.0032.145.11

10

210197

01.0032.145.11

306

240164

01.0032.145.11

9

210243

01.0032.145.11

5

240170

01.0032.145.11

5

210299

01.0032.145.11

61

240175

01.0032.145.11

37

210300

01.0032.145.11

15

240210

01.0032.145.11

1

210301

01.0032.145.11

39

240228

01.0032.145.11

16

210311

01.0032.145.11

55

240251

01.0032.145.11

34

210362

01.0032.145.11

82

520322

01.0032.145.11

24

210412

01.0032.145.11

1

520327

01.0032.145.11

28

210458

01.0032.145.11

38

540013

01.0032.145.11

62

 

210476

 

01.0032.145.11

29

820055

01.0032.145.11

24

 

820135

01.0032.145.11

16

 

 

 

 

 

 Tel. kontaktowy: Halina Węcław - 042 275-41-15