Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2009 r. na terenie woj. łódzkiego

16.12.2008

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o aneksowanie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2009 w następujących zakresach:

  • świadczenia pielęgniarki POZ.
  • świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w poz, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ.

Termin składania wniosków - do dnia 23.12.2008 r. godz. 16.00

Materiały dotyczące kontraktowania na rok 2009 znajdują się w serwisie „Dla Świadczeniodawców" - Sekcja „Zawieranie umów" - „Kontraktowanie na rok 2009". Ogłoszenia postępowań dostępne są w: Portalu Publicznym oraz po zalogowaniu się do Portalu Świadczeniodawcy, znajdującym się pod adresem  https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx(dla Świadczeniodawców zarejestrowanych w systemie ŁOW NFZ), gdzie można pobrać także pliki z definicjami postępowań.

Aby pobrać plik zawierający definicje postępowania należy załogować się do Portalu Świadczeniodawcy, a następnie w okienku „Umowy na realizację świadczeń" wybrać odpowiednio „Pokaż więcej" i po rozwinięciu listy dostępnych opcji wyboru należy wybrać Informator o postępowaniach na rok 2009.

Przypominamy o konieczności załączenia do wniosku wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych i dokumentów potwierdzających kwalifikacje nowo zatrudnionego personelu.

Wnioski o aneksowanie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2009 w wersji elektronicznej wraz z formą pisemną należy składać odpowiednio: w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32 (parter) oraz we właściwych Delegaturach ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach.

 

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ

0 42 275 41 67; 0 42 275 41 62