Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Działania wspierające i uzupełniające Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi i/lub Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

24 maj 2016

Szanowni Państwo,

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w konkursie na realizację działań wspierających i uzupełniających* program wczesnego wykrywania raka piersi i/lub Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

* uwzględnienie w projektach usług zdrowotnych w zakresie badan mammograficznych i cytologicznych, finansowanych ze środków NFZ, będzie możliwe jedynie jako wkład własny beneficjenta.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego