Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zasady refundacji leków zawierajacych substancję czynną: Hydroxycarbamidum

19 listopad 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przedstawia stanowisko Ministra Zdrowia (zgodnie z pismem znak: PLA.4600.268.2015.9.DJ z dnia 12.11.2015r.) w sprawie refundowanych wskazań dla leków zawierających substancję czynną: Hydroxycarbamidum, objętych refundacją w ramach kategorii dostępności refundacyjnej: „lek dostępny w aptece na receptę”, we wskazaniu: „nowotwory złośliwe”, z poziomem odpłatności: „bezpłatny”.

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją chorób rozrostowych układu krwiotwórczego i chłonnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2008 r. jednostki chorobowe: czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, mielofibroza zaliczane są do grupy nowotworów mieloproliferacyjnych, które należy traktować jak nowotwory złośliwe.

Oznacza to, że wskazanie refundacyjne: „nowotwory złośliwe”, obowiązujące dla leków zawierających substancję czynną: Hydroxycarbamidum, obejmuje w swym zakresie pojęcie nowotworów mieloproliferacyjnych, zgodnie z klasyfikacją WHO.

W związku z powyższym, w odniesieniu do tej grupy jednostek chorobowych, w tym czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej i mielofibrozy, leki zawierające substancję czynną: Hydroxycarbamidum mogą być przepisywane pacjentom z poziomem odpłatności; „bezpłatny”. Należy wręcz podkreślić, że ubezpieczony pacjent ze zdiagnozowaną czerwienicą prawdziwą, nadpłytkowością samoistną lub mielofibrozą, w przypadku gdy lekarz podjął decyzję o zastosowaniu u niego terapii jednym z refundowanych leków zawierających hydroksykarbamid, ma prawo do recepty upoważniającej go do otrzymania w aptece leku bezpłatnie do wysokości limitu finansowania. Zatem wystawianie w tych przypadkach recept ze 100% odpłatnością narusza prawa pacjenta.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami