Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na 2016 – weryfikacja danych potencjału w Portalu Potencjału

23.11.2015

W związku z procesem przygotowywania procedury aneksowania umów na kolejny okres rozliczeniowy, a w następstwie przygotowania szablonów aneksowanych umów, prosimy Państwa o rozpoczęcie weryfikacji elementów znajdujących się w Portalu Potencjału.

 1. Dane, które należy zweryfikować i zaktualizować znajdują się w następujących sekcjach:
 • „Struktura świadczeniodawcy”,
 • „Personel”,
 • „Zasoby świadczeniodawcy”.

Szczególną uwagę należy zwrócić na pole „Data do” w przypadku potencjału, który był deklarowany na rok 2015 i lata następne. Pole to występuje w następujących pozycjach w szczegółach komórki organizacyjnej:

  • Dane podstawowe „data zakończenia działalności”
  • Dostępność komórki – harmonogram
  • Profile medyczne komórki – harmonogram
  • Dostępność personelu „data zakończenia”
  • Zasoby „dostępność do”.

Do szablonu umowy na rok 2016 przeniesiony zostanie potencjał dostępny w umowie w ostatnim dniu trwania umowy w roku 2015 ( tj. 31.12.2015 r.). Jeżeli pole „data do” w Portalu Potencjału w chwili przeprowadzania procedury tworzenia szablonów umów na rok 2016 uzupełniona będzie datą poprzedzającą dzień 1.01.2016 r., dane takie nie zostaną uwzględnione w umowach na 2016 r.

Zasady przenoszenia potencjału do umów na 2016 rok prezentuje poniższy schemat.

POTENCJAŁ UMOWA 2015 dane o potencjale w umowie
(data obowiązywania potencjału)
PORTAL POTENCJAŁU dane o potencjale w SOP
(data obowiązywania potencjału)
UMOWA 2016
(czy dane o potencjale zostaną przeniesione z umowy 2015)
Przykład 1 bezterminowo bezterminowo Tak
Przykład 2 bezterminowo

np. 05.05.2015

(każda data większa lub równa 01.01.2016)

Tak
Przykład 3 bezterminowo

np. 31.12.2015

(każda data mniejsza od 01.01.2016)

Nie
Przykład 4 bezterminowo

np. 20.12.2015

(każda data mniejsza od 01.01.2016)

Nie
Przykład 5 31.12.2015 bezterminowo Tak
Przykład 6 31.12.2015

np. 05.05.2016

(każda data większa lub równa 01.01.2016)

Tak
Przykład 7 31.12.2015

np. 31.12.2015

(każda data mniejsza od 01.01.2016)

Nie
Przykład 8 31.12.2015

np. 20.12.2015

(każda data mniejsza od 01.01.2016)

Nie
Przykład 9 30.12.2015 i wcześniejsze jakakolwiek data Nie

2. W sekcji „Umowy podwykonawstwa” należy zweryfikować dane w odniesieniu do zawartych umów z podwykonawcami (dane są wprowadzane przez podwykonawcę), w szczególności: nr umowy, datę obowiązywania (od – do), data aktualizacji danych przez podwykonawcę, miejsca realizacji umowy świadczeń (podwykonawstwa) i opis zakresu podwykonawstwa. 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej