Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczanie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielegniarki i położne

26 październik 2015

Podstawą rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jest przekazanie dokumentów rozliczeniowych KAŻDORAZOWO:

  • za pomocą komunikatu REF poprzez Portal Świadczeniodawcy wraz z przedłożeniem faktury/rachunku w wersji papierowej wraz z  PISEMNYM OŚWIADCZENIEM lub
  • w formie elektronicznej (e-dokument) faktury/rachunku za pomocą komunikatu FAKT/RACH poprzez Portal Świadczeniodawcy wraz z PISEMNYM OŚWIADCZENIEM.

W przypadku rozliczenia zakresów wykazanych w  do komunikatu należy złożyć PISEMNE OŚWIADCZENIE – załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 61/2015/DSOZ  Prezesa NFZ z 16.09.2015r.


W przypadku rozliczenia zakresów wykazanych w załączniku nr 2 do komunikatu należy złożyć PISEMNE OŚWIADCZENIE – załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 70/2015/DSOZ  Prezesa NFZ z 16.10.2015r.

Pisemne oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania świadczeniodawcy.

 

W przypadku braku oświadczenia płatność zostanie wstrzymana i nastąpi w ciągu 7 dni od dnia uzupełnienia oświadczenia jednak nie wcześniej niż w ciągu 15 dni od daty wpływu faktury/rachunku do ŁOW NFZ.


Płatność za ww. dokumenty realizowana będzie:

  • do 31.12.2015r.  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.05.2008r.
  • od 01.01.2016r.  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r.  

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Działu Rozliczania Umów pod numer telefonu: (042)275-49-21, (042)275-49-20.

 

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy