Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana certyfikatu dla serwera eWUŚ

10 wrzesień 2015

Informujemy, że w związku z wygaśnięciem ważności obecnego certyfikatu 19 września br., w dniu 17 września nastąpi zmiana certyfikatu dla serwera https://ewus.nfz.gov.pl . W związku z powyższym należy przetestować aplikacje komunikujące się z usługą eWUŚ poprzez WebService w celu sprawdzenia, czy zostały wytworzone zgodnie ze standardem obsługującym nowy certyfikat.

Nowy certyfikat jest podpisany algorytmem SHA-2. Obsługa standardu SHA-1 zostanie wyłączona. 

W razie konieczności prosimy o dostosowanie Państwa aplikacji do obowiązujących standardów w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczeniobiorców związanej z potwierdzaniem w systemie eWUŚ swoich uprawnień. 

Testowe środowisko dostępne jest pod adresem: 194.50.61.204

W celu przetestowania komunikacji w środowisku testowym, może być konieczna modyfikacja pliku hosts po stronie klienta.

źródło - Departament Informatyki