Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie szpitalne - aneksy

24 czerwiec 2015

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 25/2015/DGL z dnia 25 maja 2015 r. oraz zarządzenia Nr 27/2015/DSM z dnia 29 maja 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

  • leczenie szpitalne
  • leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

od dnia 24 czerwca 2015 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.

Źródło: Dział Obsługi umów ŁOW NFZ